5. Večera v Emauzách.

María Jesús Rivero

Olej na plátne. 60X40cm