Gladišová Darina

e-mail: darina.gladisova@centrum.sk
tel.: +421907367539
adresa: Šulekova 9, Bratislava

Výber z výstav

 • 1984 – Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka
 • 1984 – Sofia, Medzinárodné Bienále maľby, Bulharsko
 • 1985 – Cagnes sur Mer, XVII. Festival international de la Peinture, Francúzsko
 • 1986 – Brno, Galéria J. Krále, Česko
 • 1986 – Štetín, Výstava ku dňom čs. kultúry, Poľsko
 • 1987 – Bratislava, Čs. Rozhlas ( spolu s G. Íllešovou )
 • 1989 – Bukurešť, Čs. kultúrne stredisko, Rumunsko
 • 1990 – Bratislava, kostol Klarisky ( v rámci Bratislavského kultúrneho leta )
 • 1991 – Paríž, Sparts Gallery, Francúzsko
 • 1992 – Perpignone, Francúzsko
 • 1993 – Viedeň, Dni slovenskej kultúry, Rakúsko
 • 1993 – Galleri Li Skövde, Moderné umenie Slovenska, Švédsko
 • 1994 – Bratislava, Kaplnka sv. Jána vo Františkánskom kostole
 • 1995 – Galéria Heeze Nieuwamdjik ( spolu s O. Bachoríkom ), Holandsko
 • 1995 – Bratislava, Pálffyho palác – Galéria města Bratislavy
 • 1995 – Budapešť, Slovenský inštitút, výstava pri príležitosti stretnutia biskupov Slovenska a Maďarska
 • 1996 – Sofia, Svetové trienále maľby, Bulharsko
 • 1996 – Sofia, Galéria ministerstva kultúry, Bulharsko
 • 1996 – Paríž, Galéria Roma, Point des Champs-Élysées, Francúzsko
 • 1996 – Budapešť, Galéria Vaszary – medzinárodná výstava maľby ,,Ježiš, Kristus na kríži“, Maďarsko
 • 1997 – Modrý kameň, hradná kaplnka
 • 1998 – Bratislava, Galéria Nova
 • 1999 – Bratislava, aula Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, premiéra filmu Novum ver – venované Jubileu 2000
 • 1999 – Rím, Rímska asociácia Carita epolitica, Galéria moderného umenia vo Vatikáne, Vatikán – Taliansko
 • 1999 – Krakov, Bazilika sv. Františka, výstava otvorená pod záštitou krakovského metropolitu arcibiskupa ks. Františka Kardinála Macharského, pri tejto príležitosti udelená medaila ,,Ján Pavol II. pápež – syn národa Poľského“, Poľsko
 • 2002 – Nitra, Nitrianska galéria  – bienále výtvarného umenia: Ecce homo sperans
 • 2003 –  Forli – výstava CORPUS CHRISTI, Taliansko
 • 2003 – Rím, Bazilika s. Maria del Popolo – Sale del Bramante, výstava Corpus Christi, Taliansko
 • 2003 – Paríž, Place de la Medeleine, výstava Saints Cyrille et Méthode, Francúzsko
 • 2005 – Krakov, Ardiecézne múzeum v Krakove, výstavu otváral arcibiskup Stanislav Dziwisz, metropolita krakovský, Poľsko
 • 2009 – Východoslovenská galéria Košice – Kontemplácie
 • 2010 – Galéria umelcov Spiša – Kontemplácie
 • 2010 – Šarišská galéria v Prešove – Kontemplácie
 • 2013 –  Paríž, PALACE de La Medeleine, výstava pri príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metóda na naše územie

CENY

 • 1984 – Medzinárodné trienále maľby Sofia – Bulharsko
 • 1984 – Medzinárodná výstava mladých umelcov, Moskva – Rusko
 • 1985 – Svetový festival maľby Cagnes sur Mer – Francúzsko
 • Zvláštna cena poroty
 • 1986 – Výstava mladých výtvarníkov Praha – Česká republika
 • 1996 – Medzinárodné trienále maľby Sofia – Bulharsko
 • Cena Medzinárodnej nadácie sv. Cyrila a Metoda
 • 1999 – Filmový festival ,,Sorella Chiara – Lux“
 • Cena : Special Price at ,,Sorella Chiara – Lux Clarior“ Festival Assisi 1999 – Taliansko
 • 2003 – cena Fra Angelika – za osobitný prínos pre kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku

REALIZÁCIE V ARCHITEKTÚRE

 • Kaplnka v kláštore Klarisiek Kapucínok v Kopernici:
 • oltárny obraz – Kríž eucharistické srdce Ježišovo
 • vitráž sv. Kláry
 • Svätostánok
 • oltárny obraz – Nepoškvrnené srdce Panny Márie
 • Bohoslovecká kaplnka Spišská kapitula:
 • oltárny obraz – Eucharistický Kristus
 • Refektár Františkánskeho kláštora v Bratislave:
 • šesť veľkoplošných kompozícii s názvom Corpus Christi, venovaných pamiatke sv. Františka z Assisi
 • Kostol Božieho milosrdenstva v priestoroch Domu Božieho milosrdenstva v Banskej Bystrici:
 • Krížová cesta
 • Kaplnka Kristovej tváre Spoločnosti Ježišovej v Bratislave:
 • oltárne obrazy – Ježiš v eucharistii
 • Panna Mária
 • Svätostánok
 • Krížová cesta
 • Hradná kaplnka v Modrom kameni:
 • oltárny obraz – sv. Anny
 • Rímskokatolícky kostol v Záhorciach:
 • oltárny obraz – Sedembolestnej Panny Márie