O projekte

KRESTum je neformálne združenie profesionálnych kresťanských výtvarníkov. Má za cieľ prezentovať umelcov, ktorí tvoria originálne umelecké diela a slúži na šírenie kresťanskej kultúry a kresťanských hodnôt.

Portál kresťanského výtvarného umenia KRESTum vznikol na podnet profesionálnych kresťanských výtvarníkov, ktorí vyjadrili potrebu prezentácie výtvarného umenia so sakrálnou tematikou. Na internete je veľmi ťažko vyhľadať kvalitné výtvarné umenie a tiež je potrebné odlíšiť ho od sériovo vyrábaných devocionálií.

Od roku 2015 je portál KRESTum je pripravovaný v spolupráci s Radou pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS (Konferencie biskupov Slovenska) v sekcii výtvarného umenia.

KRESTum je otvorený prijímať nových členov z radov profesionálnych výtvarníkov. V prípade záujmu nás kontaktujte na nižšie uvedený e-mail. KRESTum si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí nových členov na základe ich odbornosti.

Kontakt: lubo.michalko@gmail.com  (administrátorom je Ľubo Michalko)

Logo: KRESTum.pdf

Kresťanské výtvarné umenie