Králik Marián

web: http://www.mariankralik.sk
e-mail: art@mariankralik.sk

Mgr. art. Marián Králik art. D. / 1984

Narodený v Poprade, absolvent Slovenskej Technickej Univerzity, Fakulty Architektúry, Ústavu dizajnu. V súčasnosti vedecký pracovník na STU FA ÚD