Kellenberger Martin

e-mail: m.kellenberger@centrum.sk

Absolvoval katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 1981 do 1992 pracoval ako výtvarný  redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz pôsobí na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike,animovanému filmu a právom ho radia
medzi najprestížnejších knižných ilustrátorov. Martin Kellenberger  však nie je len významný maliar, grafik a ilustrátor, ale aj ctiteľ a znalec hudby, literatúry a dejín. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny a kultúrnu históriu ľudstva a preto sa v ňom často objavujú  biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny,ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší.
Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka.
Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.

Mal viaceré autorské výstavy nielen doma, ale iv USA, Maďarsku, ČR, Rakúsku a Francúzsku. Získal viacero ocenení, medzi nimi Cenu Ľudovíta Fullu (2001), vlani bol nominovaný na medzinárodnú Cenu Hansa Christiana Andersena.K významným oceneniam jeho tvorby patrí prierezová výstava inštalovaná vo februári v Zimnej záhrade Prezidentského paláca, na vernisáži ktorej sa zúčastnil aj prezident republiky Ivan Gašparovič.