Žilka Robert

e-mail: rozilkap@gmail.com
tel.: 0904 738 002

Som Róbert Žilka kapucín, kňaz a venujem sa umeniu sakrálnej a abstraktnej mozaiky.

Sakrálne mozaiky
predstavujú, posvätné obrazy, ikony, ktoré sa používajú predovšetkým v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej liturgii. Sú to obrazy Ježiša Krista, Bohorodičky a svätých.

Abstraktné mozaiky
sú v mojom zmysle „art in stone“-„umenie (skryté) v kameni“…
Kameň je už sám o sebe umelecké dielo. Umenie je v ňom skryté, zahalené, je
v tajomstve…
Kameň má mnoho poznaných i nepoznaných vlastností… Kameň skladám vedľa seba
v harmónii…

Techniku umenia mozaiky som študoval v ateliéri jezuitu Marko Rupnika v Centro Aletti v Ríme. Mozaiky jeho školy sa nachádzajú v mnohých európskych a svetových metropolách.