Žilka Robert

e-mail: poniky@fara.sk
tel.: 0904 738 002

Som Róbert Žilka kapucín, kňaz a venujem sa umeniu sakrálnej a abstraktnej mozaiky.

Sakrálne mozaiky
predstavujú, posvätné obrazy, ikony, ktoré sa používajú predovšetkým v Gréckokatolíckej a Pravoslávnej liturgii. Sú to obrazy Ježiša Krista, Bohorodičky a svätých.

Abstraktné mozaiky
sú v mojom zmysle „art in stone“-„umenie (skryté) v kameni“…
Kameň je už sám o sebe umelecké dielo. Umenie je v ňom skryté, zahalené, je
v tajomstve…
Kameň má mnoho poznaných i nepoznaných vlastností… Kameň skladám vedľa seba
v harmónii…

Techniku umenia mozaiky som študoval v ateliéri jezuitu Marko Rupnika v Centro Aletti v Ríme. Mozaiky jeho školy sa nachádzajú v mnohých európskych a svetových metropolách.

…a hľa ruka môjho zradcu je so mnou na stole

Všetky ruky sú rovnaké. Podľa rúk sa nedá identifikovať nikto. Ani Ježiš, a ani Judáš…

Všetci máme ruky rovnaké. Ježišove ruky poznáme len vďaka chlebu a kalichu. Judášove ostanú ukryté. Chce to povedať, aby sme boli opatrní a neukázali na niektoré -to sú jeho ruky, lebo sa môžeme ľahko pomýliť. Tak to totiž často býva… 
Divák môže chodiť okolo tohto stola a identifikovať sa s ktoroukoľvek postavou.