…a hľa ruka môjho zradcu je so mnou na stole

Všetky ruky sú rovnaké. Podľa rúk sa nedá identifikovať nikto. Ani Ježiš, a ani Judáš…

Všetci máme ruky rovnaké. Ježišove ruky poznáme len vďaka chlebu a kalichu. Judášove ostanú ukryté. Chce to povedať, aby sme boli opatrní a neukázali na niektoré -to sú jeho ruky, lebo sa môžeme ľahko pomýliť. Tak to totiž často býva… 
Divák môže chodiť okolo tohto stola a identifikovať sa s ktoroukoľvek postavou.