Galko Laco

web: http://laco-galko.webnode.sk/
e-mail: laco.galko@gmail.com

Mgr. art. Ladislav Galko

nar. 21. 10. 1981 v Považskej Bystrici

Po ukončení strednej školy (odbor umelecko-remeselné spracovanie dreva) som nastúpil do sochárskeho ateliéru prof. J. Bartusza na FU TU v Košiciach.  Štúdium som ukončil v roku 2007.

Vo svojej voľnej tvorbe sa zameriavam prevažne na abstraktné formy vyjadrovania. Častokrát pracujem s prírodnými materiálmi, pričom využívam ich prirodzený tvar a štruktúru, ich surovú formu.  Veľakrát súbežne s priestorovými prácami vznikajú aj plošné výstupy. Venujem sa aj portrétu.Som ženatý, máme dve deti, žijem a tvorím v Batizovciach.