Médiá

RTVS – Viera v živote / 23.3. 2014


 

Vznikol internetový portál pre kresťanské umenie – KRESTum.sk

P:3, 23. 02. 2014 11:08, DOM

Bratislava 23. februára (TK KBS) Na podnet profesionálnych kresťanských výtvarníkov vznikol nový internetový portál pre kresťanské umenie pod názvom KRESTum – www.krestum.sk. Cieľom portálu je prezentovať umelcov, hlavne výtvarníkov, ktorí sa venujú tvorbe originálnych umeleckých diel s kresťanskou či sakrálnou tematikou. Tieto originálne diela sa výrazne odlišujú od sériovo vyrábaných devocionálií. 

Podľa slov autora portálu a výtvarníka v jednej osobe, Ľuba Michalka „na internete je dnes veľmi ťažko nájsť kvalitné výtvarné umenie. A práve na tento nedostatok reaguje aj projekt krestum.sk.“ Portál zatiaľ predstavuje diela štrnástich výtvarných umelcov zo Slovenska, medzi nimi napr. známeho ilustrátora Martina Kellenbergera či výtvarníčky Dariny Gladišovej. Podľa Michalka je projekt krestum.sk otvorený pre všetkých profesionálnych kresťanských výtvarníkov, ktorí majú záujem o takúto formu prezentácie a šírenia kresťanských hodnôt prostredníctvom svojho umenia. Kontaktná adresa je: krestum@krestum.sk

TK KBS informoval Stanislav Gábor

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140223004


Kresťanské výtvarné umenie