Mazúr Andrej

e-mail: amazur37@gmail.com

1998- 2002-odbor štukatér- učiteľ Bódi Ladislav
2002- 2008- VŠVU- odbor: Voľná grafika a ilustrácia, prof. Kállay Dušan