Napísal

Mazúr Andrej

1998- 2002-odbor štukatér- učiteľ Bódi Ladislav
2002- 2008- VŠVU- odbor: Voľná grafika a ilustrácia, prof. Kállay Dušan