Sakrálny interiérový dizajn Kaplnky Svetla v PMD, Bratislava, 2019

Dizajn nábytku a zariadenia (obetný stôl, sedes, ambona, svätostánok), výber materiálov, návrh osvetlenia, dodávka všetkých častí.

 

Napísal

Michalko Lubo

Som absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2008) ateliéru Keramiky.
V súčasnosti sa venujem sa tvorbe porcelánových mozaiok.