Kurátorský text: Odtiene milosrdenstva

Každý deň sa stretávame s tragickými správami, a ešte sme nespracovali jednu hroznú udalosť, ďalší hrozný čin nás ešte viecej šokuje a ochromuje. V tejto atmosfére, v tomto paralizujúcom rozpoložení  zvlášť pociťujeme potrebu Božieho milosrdenstva. Sväté písmo je plné svedectiev, že v ťažkých chvíľach sa ľudstvo vždy obracalo k Bohu, „ lebo Pán je dobrý,  jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.“ /alebo/“On je ku mne milosrdný  a dáva mi odvahu, on je moje útočište a môj osloboditeľ.“ /a/ „Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, zahrať Ti Pane, na lutne a harfe.“ Sú to svedectvá prosieb, vzývania, vďaky i chvály.

Sv. Otec František vyhlásil Rok milosrdenstva a toto posolstvo nás podnietilo k uskutočneni dnešnej výstavy, /nazvanej/ Odtiene milosrdenstva. Pre krátkosť času na jej prípravu, výtvarní umelci netvorili a piori na danú tému, ale sami vybrali zo svojej tvorby diela, ktoré podľa nich najviac zodpovedali ich predstavám Božieho milosrdenstva. Niektoré diela bezprostredne súvisia s /danou/ témou, kým iné sú súčasťou univerzálnejšieho pohľadu. Na výstave sa stretávajú viaceré generácie, ktoré spája hľadanie duchovných i umeleckých hodnôt.

Pán Ježiš sa po vzkriesení zjavoval rozličným spôsobom, ako záhradník, duch, pocestný, a prekvapil aj neveriaceho Tomáša. Takto sa prihováral osve ku každému srdcu, zvláštne, osobne. Pomôžeme si týmto prirovnaním pri priblížení tejto výstavy. Tak niektorí autori systematicky rozvíjajú náboženské témy v celej svojej tvorbe, u iných sú súčasťou širšieho tvorivého programu.  Výrazová rozmanitosť predstavených diel siaha od racionálnych štruktúr až po nezamenitelné osobnostné emocionálne štylizácie, od biblických námetov po súčasné osobné výpovede.

Na výstave je zastúpená maľba, sochárstvo, grafika, objekt, keramika, sklo i textil. Výtvarné umenie sa vysvetľuje ako reflektovanie skutočnosti, okolitého sveta. Tieto výtvarné diela sú reflektovaním viery, vlastnej skúsenosti s Božou prítomnosťou, rozhovorom, úctou k tradícii, pokorou, meditáciou, modlitbou.

Každý človek je neopakvateľnou osobnosťou, so svojimi životnými príbehmi, skúsenosťami, vzťahmi, radosťami, trápeniami a krížmi, úzkosťami i nádejami. Preto aj každá autorská výpoveď je jedinečným svedectvom, darom, otvorením sa. Umenie zbližuje človeka s ostatnými ľuďmi,  môže ho povzniesť  nad všednosť, každodennosť a prebudiť v ňom túžbu byť lepším.  Umenie stelesňuje snahu človeka o prekročenie seba samého a upriamuje ho na transcendentno.

    „ Tak nech sa Tvoje dielo zjaví Tvojim služobníkom a ich deťom Tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj.“

 

V Bratislave 21.7.2016

Mgr. Silvia Čierniková a PhDr.Emília Radimáková