Odtiene milosrdenstva

V rámci Roku milosrdenstva bude dňa 21.7.2016 o 18,00 hod. /štvrtok/ v Dvorane Ministerstva kultúry SR, námestie SNP 33, Bratislava otvorená výstava ODTIENE MILOSRDENSTVA.

 22 kresťanských umelcov vzdáva svojou tvorbou hold Božiemu milosrdenstvu.
Táto duchovno-etická téma rezonuje v dielach maliarov, sochárov, keramikárov,
sklárov a textilných výtvarníkov v širokej palete výtvarných prejav
Vystavené diela prezentujú námety od biblických až po súčasné.
Vystavujú umelci z výtvarného združenia KRESTum a pozvaní hostia.
Expozícia bude otvorená do 14.8.2016.
kurátorky výstavy: PhDr. Emília Radimáková, Mgr, Silvia Čierniková
Výstavu organizuje KRESTum, Združenie kresťanských pracovníkov kultúry
pod záštitou Mons. Františka Rábeka, predsedu Rady pre vedu, vzdelanie
a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska.
Výstavu podporili europoslanci Anna Záborska, Ivan Štefanec, Miroslav Mikolášik.
Mediálny partner výstavy – televízia LUX.
 odtiene milosrdenstva
Vystavujúci autori:
Darina Gladišová, Martin Kellenberger, Iva štrbová Jarošová, Maria Jesus Machek Rivero, Jozef Vydrnák, Lucia Dreveniaková, Marta Matejková Vjatráková, Zuzana Augustínová Boteková, Andrej Botek, Michal Zdravecký, Peter Komišak, Mária Molčányiová Zdravecká, Katarína Bohmová, Michaela Klimanová Trizuljaková, Ivan Řehák, Marián Polonský, Marián Králik, Silvia Čierniková, Mária Rudavská, Andrej Rudavský, Margita Hanáková, Palo Macho, Ľubo Michalko